Zarząd Fundacji

Stanisław Gebhardt – Prezes

Jerzy Oczkowicz – Wiceprezes i Skarbnik

Beata Stragierowicz – Członek Zarządu

Tadeusz Gregorczyk – Członek Zarządu

Waldemar Wawrzyniak – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Jan Zimroz – Przewodniczący

Witold Nieduszyński – Wiceprzewodniczący

Ignacy Einhorn

Franciszek Gałązka

Stanisław Kamiński

Wiesław Kilian

Witold Krochmal

Zygmunt Królak

Paweł Niewodniczański

Andrzej Owsiński

Robert Podolski

Mirosław Pogoda

Mirosław Skoczek

Jerzy Szewczuk

Jerzy Zwoździak